HARUR Consult tilbyder ekspertrådgivning i forbindelse med udvikling og implementering af  sponsorkoncepter til foreninger, klubber, enkeltpersoner, projekter og virksomheder. 

88bcfce5a4 thumbs up 0

 

Sponsorship er ikke bare sponsorship

Inden man tegner eller sælger et sponsorat, er det  vigtigt at man har gjort sig nogle  tanker omkring hvad det egentlig er man vil. Forventninger skal afstemmes i forhold til sponsoratet hvis man tegner et og prisen skal afstemmes efter sponsoratværdien hvis man sælger et. Det er utroligt vigtigt at køber og sælger har samstemmende forventninger til sponsoratet og at man er  enige om hvad sponsoratet skal indbringe for begge parter.

 

Sponsorater er en tillidssag

Sponsorater er helt basalt en tillidserklæring mellem to parter - sælger og køber. Derfor er det også vigtigt at begge parter føler at de får det optimale ud af det samarbejde man har indgået. Et succesfuldt samarbejde kan f.eks. være eksponering: Hvis en virksomhed kan øge kendskabet til virksomheden ved at tegne et sponsorat i overensstemmelse med de forventninger der foreligger og sælger har overholdt alle aftaler og prissat sponsoratet i overensstemmelse med den reelle eksponeringsværdi, så har man på alle måder opnået et tilfredsstillende samarbejde til glæde for begge parter.

 

Sponsorkoncepter til foreninger

HARUR Consult  tilbyder en bred vifte af sponsorkoncepter til f.eks. idrætsforeninger som ønsker at øge sit sponsorgrundlag og dermed indtjeningen - f.eks. til  fordel for  udvikling af børne- og ungdomsafdelinger, talentarbejde, fællesaktiviter, anlæg af nye faciliteter,  foreningsrejser til ind- og udland eller indkøb af nyt foreningsudstyr til glæde og til gavn for alle i lokalområdet.

 

 

Pin It